Trwa ładowanie...
d23dm94

60% warszawskich licealistów nie chce spotykać się z Żydem

Prawie połowa nie chce mieć sąsiada Żyda, a 40% byłaby niezadowolona, gdyby do ich szkoły trafiły żydowskie dzieci. Zobaczcie wyniki badania Instytutu "Homo Homini"
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
60% warszawskich licealistów nie chce spotykać się z Żydem
d23dm94

Z badania wynika, że 45% uczniów byłoby niezadowolonych, gdyby odkryli, że w rodzinie mają osobę pochodzenia żydowskiego,* prawie dwie trzecie (60,7%) uczniów byłoby niezadowolonych, gdyby ich partner* (dziewczyna/chłopak)* okazał się mieć pochodzenie żydowskie*. 44,1% wyraziło niezadowolenie w przypadku zamieszkania żydowskiej rodziny w najbliższym sąsiedztwie, a 40,1% byłoby niezadowolonych, gdyby do ich szkoły trafiły żydowskie dzieci.

Przeprowadzenie badania zleciła Instytutowi "Homo Homini" Gmina Żydowska w Warszawie . Wszystko w związku ze zbliżającą się 70. rocznicą Powstania w Getcie Warszawskim . Badanie oprócz sprawdzenia, jaki jest poziom akceptacji Żydów, kontrolowało także wiedzę historyczną licealistów na temat powstania i II Wojny Światowej. Okazało się, że młodzi warszawiacy i tu mają problemy.

Co czwarty licealista twierdzi, że powstanie w getcie zakończyło się zwycięstwem. Z ankiet wynika także, że uczniowie uważają, iż powstanie w getcie warszawskim było jednym z mniej ważnych wydarzeń w historii miasta oraz najmniej istotnym ze wszystkich powstań. Prawie co trzeci uczeń (31,7% badanych) nie potrafił określić poprawnie roku powstania (68,3% badanych wskazało na poprawną datę: 1943 rok).

d23dm94

Polscy uczniowie są także wyraźnie niedoinformowani w kwestii polityki eksterminacyjnej III Rzeszy. Niemal połowa uczniów (44,4%) twierdzi, że Polacy i Żydzi ucierpieli w czasie II Wojny Światowej w tym samym stopniu, z kolei co czwarty badany uczeń (24,7%) twierdzi, że to Polacy ucierpieli bardziej. Procent uczniów twierdzących, że w czasie wojny Żydzi i Polacy cierpieli tak samo jest zbliżony do odsetka dorosłych Polaków zgadzających się z tym twierdzeniem w badaniach OBOP z 2010 roku. Połowa badanych (50,8%) uznała, że pomoc Polaków dla Żydów walczących w getcie była wystarczająca, a 6,3% stwierdziło, że zdecydowanie za mała.

Stosunek warszawskich uczniów do Żydów wyraźnie nacechowany jest wykluczeniem. Wyniki jednoznacznie potwierdzają, iż uczniowie noszą w sobie negatywny stereotyp Żyda. Stereotypizacja wśród młodzieży w znacznym stopniu wtapia się w ich życie codzienne i stosunek zarówno do teraźniejszości, jak i do przeszłości - mówi Małgorzata Rusiłowicz, nauczycielka języka polskiego, edukatorka edukacji międzykulturowej, laureatka Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata" w roku 2012.

Badanie wiedzy na temat powstania w getcie warszawskim na zlecenie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie wykonał w marcu 2013 roku Instytut Badania Opinii „Homo Homini” na reprezentatywnej grupie 1250 uczniów warszawskich szkół średnich.

d23dm94

Podziel się opinią

Share
d23dm94
d23dm94