Trwa ładowanie...
d1sc18y

Alarmująca sytuacja warszawskiego Centrum Onkologii!

Raport Najwyższej Izby Kontroli ujrzał światło dzienne.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Alarmująca sytuacja warszawskiego Centrum Onkologii!
d1sc18y

Kontrola dotyczyła funkcjonowania Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w latach 2008 - 2011(pierwsze półrocze). W raporcie zwrócono na przykład uwagę na fakt, że mimo złej sytuacji finansowej Centrum, pracownikom przyznawano wysokie nagrody (np. 112 tys. zł jednorazowej nagrody dla jednego z wicedyrektorów!). Jednocześnie brakowało motywacyjnego systemu wynagrodzeń polegającym na ocenie pracy zatrudnionych osób.

Niezgodności wykryte przez NIK pojawiły się również przy umowach cywilno-prawnych. W latach 2008 - 2011 zawarto 1878 umów-zleceń i umów o dzieło na łączną kwotę ponad 14 mln zł, z czego 920 umów na 8 mln złotych dotyczyło pracowników centrum. Instytut nie prowadził ewidencji czasu pracy. Często zdarzało się, że umowy zawierano z pracownikami, których zadania zawarte w umowie, należały do normalnych obowiązków z tytułu stałego zatrudnienia w Centrum!****

Dokument NIK wskazuje także na nieprawidłowości w umowach zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Autorzy raportu opisują sytuację, w której centrum musiało zapłacić 600 tysięcy zł kary umownej i zwrócić ponad 800 tysięcy zł pobranych za rzekomo wykonane świadczenia. Centrum nie wywiązywało się również z umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia.

Sprawą zajęło się Ministerstwo Zdrowia. Na pewno planowane sa działanie restrukturyzacyjne. Ma być ona podzielona na dwa etapy. Pierwszy to cięcie kosztów funkcjonowania lecznicy i zwolnienia osób (z wyłączeniem białego personelu). Kliniki mają być łączone, co pozwoli później na przekształcenia placówki w Narodowe Centrum Raka.

Placówka jest obecnie zadłużona na 370 mln zł.

d1sc18y

Podziel się opinią

Share
d1sc18y
d1sc18y