Jak obchodzić się z fajerwerkami? Policja apeluje o ostrożność

Wybuchająca petarda może spowodować oparzenia, a w skrajnych przypadkach może skutkować nawet utratą ręki.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Jak obchodzić się z fajerwerkami? Policja apeluje o ostrożność

Stołeczni policjanci przypominają zasady bezpiecznego postępowania ze sztucznymi ogniami. Niewłaściwe posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi może skutkować poważnymi ranami a nawet śmiercią.

W okresie sylwestrowym wiele osób decyduje się na kupno, a następnie odpalanie petard . Niestety, z tego powodu często dochodzi do wypadków. Co roku do szpitali trafia wiele osób z poparzeniami, a nawet ze znacznymi uszkodzeniami ciała, wzroku, czy słuchu. Dlatego policjanci wystosowali specjalny apel o zachowanie ostrożności. Informują też o tym, jak należy postępować z fajerwerkami.

Jakie są najważniejsze zasady?

* kupując fajerwerki lub petardy zwróćmy uwagę, czy posiadają one odpowiednie atesty;
* nie kupujmy fajerwerków od przypadkowych osób;
* sprawdźmy oznakowanie wyrobów pirotechnicznych (wyrób powinien posiadać co najmniej następujące oznaczenia: nazwę produktu, klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, liczbę wyrobów w opakowaniu, instrukcję obsługi w języku polskim);
* do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych;
* najpierw przeczytajmy instrukcję obsługi, postępujmy ściśle z nią;
* nie manipulujmy przy fajerwerkach;
* oddalmy się co najmniej 10 m od odpalonego fajerwerku - wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważne uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;
* odpalając petardy należy przewidzieć tor lotu i miejsce upadku;
* materiałów pirotechnicznych używajmy tylko na dworze;
* ładunki mogą odpalać tylko osoby dorosłe, które nie są pod wpływem alkoholu;
* po nieudanej próbie nigdy nie zapalajmy ich po raz drugi i nie wrzucajmy ich do ognia;
* pamiętajmy, że wypuszczanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do mieszkania sąsiadów oraz spowodować pożar i obrażenia wśród innych osób;
* huk petard niepokoi zwierzęta szczególnie psy - zadbajmy o to, aby czworonogi nie były narażone na odgłosy wybuchów;
* zabaw z fajerwerkami należy unikać w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami lub gazami łatwopalnymi;
* używajmy fajerwerków tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują one zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru;
* pamiętajmy, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi grożą karą aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają również, że nieostrożne obchodzenie się z materiałami wybuchowymi może podlegać karze aresztu, grzywny lub nagany. Ponadto warto pamiętać, że z fajerwerków nie powinny korzystać osoby niepełnoletnie.

- Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 - informują stołeczni policjanci.

Źródło: policja/Wawalove

(Oprac: MO)

Przeczytaj też: Rowerzyści na ulicach. Już dziś wraca Masa Krytyczna

Podziel się
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Trwa ładowanie
.
.
.