Trwa ładowanie...

Poszerzanie Mostu Grota-Roweckiego zakończone!

Po zakończeniu rekonstrukcji arterii kierowcy będą mieli do dyspozycji aż pięć pasów ruchu w każdą stronę

Poszerzanie Mostu Grota-Roweckiego zakończone!
degg8lm

We wtorek 24 marca br. zakończono montaż ostatniego wspornika na Moście im. Stefana Grota-Roweckiego. Przeprawa wybudowana na przełomie lat 70. i 80., przechodzi właśnie gruntowny remont , w wyniku którego została poszerzona o ok. 10 m. Po zakończeniu rekonstrukcji arterii kierowcy będą mieli do dyspozycji aż pięć pasów ruchu w każdą stronę.

W celu poszerzenia mostu wykorzystane zostały po 52 elementy z każdej strony obu nitek, a więc po 104 elementy na każdą z nich i 208 elementów na cały Most Grota-Roweckiego. Elementy ważą od 9 do 15 ton – łącznie zużyto ok. 3 450 ton stali.

degg8lm

- Przebudowa Mostu Grota-Roweckiego i Trasy AK jest jedną z najważniejszych inwestycji prowadzonych obecnie na Mazowszu. Zakończenie montażu wsporników mostowych to bardzo ważny etap remontu, który umożliwi wykonanie kolejno izolacji mostu, następnie warstw nawierzchni i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po finalizacji wszystkich prac budowlanych kierowcy będą mieli do dyspozycji po 5 pasów w każdą stronę – 2 pasy przeznaczone dla ruchu tranzytowego oraz 3 pasy dla ruch lokalnego. Dodatkowo po północnej stronie mostu zostanie wybudowana ścieżka rowerowa, natomiast po południowej chodnik dla pieszych – mówi Wawalove.pl Łukasz Lendner, dyrektor warszawskiego oddziału GDDKiA.

Najważniejsze prace związane z remontem to poszerzenie jezdni głównych, połączenie istniejących i projektowanych węzłów na Trasie AK w zespoły węzłów: Powązkowska – Broniewskiego – Marymoncka i Wisłostrada – Modlińska, budowa i przebudowa jezdni zbiorczo-rozprowadzających, budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Do rozebrania i zbudowania od nowa są 32 obiekty. Remontowanych i przebudowywanych będzie 27 obiektów, w tym Most gen. S. Grota–Roweckiego.

- Do zakończenia prac na Trasie Armii Krajowej pozostało już tylko 7 miesięcy. Remont wzbudza duże zainteresowanie mieszkańców stolicy, którzy podkreślają, że efekty prac budowlanych możemy oglądać praktycznie z dnia na dzień. Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępu robót na południowej nitce trasy, jak i płynności ruchu drogowego jaki możemy zauważyć na wyremontowanej już północnej części. Z niecierpliwością czekamy na zakończenie prac – mówi Wawalove.pl Jacek Wojciechowicz, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

O projekcie

Projekt „Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska” przewiduje dostosowanie drogi krajowej nr 8 na 4,6 kilometrowym odcinku od węzła Powązkowska do węzła Modlińska do parametrów trasy ekspresowej. Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VI Drogowa i Lotnicza Sieć TEN-T/ Działanie 6.1 Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

degg8lm

Kontrakt o wartości prawie 800 tysięcy złotych jest realizowany w trybie „zoptymalizuj-buduj”, co oznacza, że w skład prac należących do wykonawcy, oprócz wykonania robót budowlanych, należy również przygotowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej.

Zakres prac realizowanych w ramach kontraktu obejmuje łącznie 63 obiekty inżynierskie:
- wyburzonych, a następnie wybudowanych od nowa zostanie 16 obiektów – w tym m.in.: 8 wiaduktów, 6 estakad, tunel pod Trasą AK oraz kładka dla pieszych.
- remontom podlegnie 27 obiektów, w tym m.in.: 11 wiaduktów, 9 estakad oraz 7 kładek i przejść dla pieszych.
- powstanie także 16 nowych, nieistniejących wcześniej obiektów, w tym półtunelowe ekrany akustyczne przy osiedlu Potok, wjazd na Trasę AK z ul. Marymonckiej w kierunku Poznania (relacja północ – zachód) oraz mury oporowe.

Na terenie objętym kontraktem zostanie wykonany także szereg robót branżowych, w tym przebudowa sieci
teletechnicznej, kanalizacji odwadniającej, sieci wodociągowej, sieci C.O., linii energetycznej oraz oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej.

Czas realizacji projektu przez Metrostav obejmuje okres od lipca 2013 do października 2015, czyli 27 miesięcy od daty podpisania umowy z GDDKiA. Pierwszy etap – obejmujący 120 dni od zawarcia kontraktu – uwzględniał opracowanie dokumentacji projektowej, do czego Metrostav był zobowiązany zgodnie z formułą „optymalizuj i buduj”. Wykonawca złożył dokumentację zgodnie z harmonogramem. Prace budowlane rozpoczęły się w połowie października 2013 roku.

degg8lm
degg8lm
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
degg8lm