Trwa ładowanie...

Projekt planu "Wiecha" już gotowy

Mieszkańcy Targówka mogą się formalnie wypowiadać na jego temat.

Share
Projekt planu "Wiecha" już gotowy
d2od4x4

Projekt planu miejscowego rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” został wyłożony do publicznego wglądu - zapoznaj się z nim, wypełnij ankietę lub porozmawiaj bezpośrednio z projektantem.

Pilotaż rozszerzonych konsultacji społecznych w procedurze uchwalania planów miejscowych trwa, a projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” został już wyłożony do publicznego wglądu. Mieszkańcy Targówka mogą się formalnie wypowiadać na jego temat do 27 kwietnia 2016 roku. Publiczna dyskusja na temat zapisów planu odbędzie się już w środę, 16 marca 2016 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Targówek przy ul. Kondratowicza 20.

To już trzeci i ostatni etap konsultacji społecznych, które rozpoczęły się jesienią 2014 roku od akcji edukacyjnej dotyczącej planu miejscowego i spaceru varsavianistycznego z mieszkańcami. Kolejnym etapem była diagnoza obszaru Targówka objętego projektem planu. Uczestnicy konsultacji wskazali, które elementy znajdujące się w granicach opracowywanego planu należy zachować, a które można zmienić. Przygotowany raport był następnie głosem doradczym dla projektantów.

d2od4x4

Wiosną 2015 roku mieszkańcom zaprezentowano dwie koncepcje planu i odbyły się kolejne spotkania informacyjno-konsultacyjne (m.in. w oparciu o makietę, przestrzennie i wariantowo pokazującą przyszłe zagospodarowanie terenu).

Efektem wieloetapowego procesu prac nad planem, w tym jego uzgodnień i opiniowania, jest projekt planu (w formie tekstu i rysunku planu w skali 1:1000), który - od 7 marca br. - został wyłożony do publicznego wglądu. A już 9 marca 2016 r. w Teatrze Rampa zorganizowano specjalne spotkanie informacyjne.

- Serdecznie zapraszamy mieszkańców do dyskusji i uczestnictwa w procedurze uchwalania planu miejscowego, który jest przecież scenariuszem przestrzennego rozwoju tego fragmentu miasta - ogłasza Urząd Miasta. Przez cały okres wyłożenia projektu planu miejscowego rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” będzie można porozmawiać z projektantem podczas dyżurów w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (w czwartki - 17, 24, 31 marca w godzinach 10.00 – 14.00) oraz w Teatrze Rampa (we wtorki - 15, 22 i 29 marca oraz 5 kwietnia w godzinach 11.00 - 17.00).

Przygotowano także specjalny, finalny model makiety, który będzie prezentowany od 30 marca do 6 kwietnia w pawilonie informacyjnym na Skwerze im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”. Z projektem planu można się również zapoznać online poprzez tzw. geoankietę, która pomaga zrozumieć jego zapisy i je skomentować (ankieta jest dostępna na stronie: www.konsultacje.um.warszawa.pl ).

d2od4x4

Wyłożenie potrwa do 6 kwietnia 2016 roku. Natomiast uwagi do projektu planu można zgłaszać pisemnie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, do 27 kwietnia 2016 r. Więcej informacji o procedurze sporządzania planu miejscowego: www.architektura.um.warszawa.pl/plany-miejscowe .

d2od4x4

Podziel się opinią

Share
d2od4x4
d2od4x4