Trwa ładowanie...

Referendum ogólnokrajowe. Jak zagłosować przez pełnomocnika?

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie.

Referendum ogólnokrajowe. Jak zagłosować przez pełnomocnika?
d17f6z1
d17f6z1

Osoby niepełnosprawne oraz te, które najpóźniej w dniu referendum, 6 września, ukończą 75 lat, mogą głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć w dzielnicy, w której mieszkaniec wpisany jest do stałego rejestru wyborców, do piątku 28 sierpnia.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania składa się do 28 sierpnia w urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby uprawnione, które:

- najpóźniej w dniu referendum ukończą 75 lat,
- posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
- orzeczenie o zaliczeniu do I i II gruру inwalidów.

Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika osoby uprawnione przebywające w:

- zakładach opieki zdrowotnej,
- domach pomocy społecznej,
- zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
- domach studenckich i ich zespołach,
- oraz osoby uprawnione głosujące korespondencyjnie.

d17f6z1

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji do spraw referendum właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania i zastępcy mężów zaufania.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby albo od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Wnioski przyjmowane są w urzędach dzielnic, w godzinach ich pracy (poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00, od wtorku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00).

d17f6z1
d17f6z1
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d17f6z1