Trwa ładowanie...
remonty

Wkrótce przebudowa pl. Piłsudskiego

Wymienią m.in. nawierzchnię placu i elementy oświetlenia

Share
Wkrótce przebudowa pl. Piłsudskiego
d1bj7fz

15 maja 2013 r. został ogłoszony przetarg na prace budowlane, polegające na wymianie istniejącej nawierzchni pl. Piłsudskiego na nową, wymianie elementów oświetlenia, wymianie małej architektury, wymianie i budowie instalacji towarzyszących (m.in. odwodnienia, instalacji teletechnicznej, instalacji elektrycznej), ukształtowaniu terenów zieleni.

Na terenie placu znajdują się Grób Nieznanego Żołnierza oraz elementy małej architektury stanowiące wyposażenie placu, tj. maszty flagowe, latarnie miejskie, tablica upamiętniająca wizytę Jana Pawła II w Warszawie, Krzyż Papieski wraz z otaczającym go placem, partery kwiatowe w otoczeniu Grobu Nieznanego Żołnierza oraz donice kwiatowe przy trawnikach. Nawierzchnia istniejąca placu wykonana jest z płyt granitowych oraz kostki betonowej.

Przebudowie poddane zostaną nawierzchnie placu wraz z podbudową i odwodnieniem, ukształtowane zostaną powierzchnie trawiaste, zmianie ulegnie oświetlenie placu. Usunięte zostaną istniejące latarnie w zamian powstaną nowe o nowoczesnym kształcie. Powstanie linia świetlna LED wzdłuż Osi Saskiej. Wykonana zostanie sieć zasilania odbiorów tymczasowych (np. pod zasilanie telebimów na czas imprez masowych). Przebudowie poddana będzie również mała architektura w postaci śmietników oraz masztów flagowych. W pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza zostaną zamontowane tablice informacyjne w czterech językach o Grobie Nieznanego Żołnierza. Tablica upamiętniająca wizytę Jana Pawła II w Warszawie zostanie przesunięta w celu dopasowania jej pozycji do nowego podziału graficznego placu. Krzyż Papieski wraz z otoczeniem pozostaje bez zmian.

d1bj7fz

W styczniu Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta działający podpisał umowę z Romanem Tomeckim na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa Placu Piłsudskiego”. Projektant za wykonane dzieło otrzyma prawie 51 tysięcy złotych.

Oferty przetargowe na remont można skłądać do 24 maja. Na całą przebudowę zaplanowano ponad 10 milionów złotych. Dotacja pochodzi ze środków Wojewody Mazowieckiego. Właścicielem przeważającej części terenu placu jest Skarb Państwa. Prace remontowe mają być ukończone do 31 października 2013 roku.

d1bj7fz

Podziel się opinią

Share
d1bj7fz
d1bj7fz