Trwa ładowanie...

Wyjasnienie Izby Skarbowej w Warszawie

W związku z artykułem Warszawska Izba Skarbowa: Utrata dziecka to korzyść majątkowa. Zapłać podatek.” otrzymaliśmy od Izby Skarbowej wyjaśnienie

Share
Wyjasnienie Izby Skarbowej w Warszawie
d4e1yxu

Szanowni czytelnicy: Informacje, które opublikowaliśmy w artylule, „Warszawska Izba Skarbowa: Utrata dziecka to korzyść majątkowa. Zapłać podatek.” są prawdziwe, bowiem taka interpretacja została faktycznie wydana. Nie poinformowaliśmy was jednak o zmianie interpretacji przez Ministerstwo Finansów.
Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie Warszawskiej izby Skarbowej

Nawiązując do artykułu „Warszawska Izba Skarbowa: Utrata dziecka to korzyść majątkowa. Zapłać podatek.” opublikowanego w dniu 10.12.2013 r. uprzejmie informuję, że podane w nim informacje są nierzetelne a zawarte zarzuty nieprawdziwe.

Pragnę wyjaśnić, że Minister Finansów już w kwietniu 2013 r. dokonał zmiany cytowanej przez Państwa interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z grudnia 2012 r. w związku ze stwierdzeniem jej nieprawidłowości. Tym samym Minister Finansów uznał, że zgodnie z przedstawionym przez wnioskodawcę stanem faktycznym, umorzenie opłat od rodziców ustalanych na podstawie świadczeń, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dokonywane na podstawie szczególnie uzasadnionych okoliczności dotyczących sytuacji finansowej i rodzinnej osób zobowiązanych, nie powinno stanowić przychodu i rodzić obowiązku podatkowego u osób, którym te świadczenia umorzono (interpretacja DD3/033/50/IMD/13/RD-30755 z dnia 9.04.2013 r. opublikowana na stronie Ministerstwa Finansów, link do wyszukiwarki: http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/kip/interpretacje-prawa-podatkowego ).

d4e1yxu

Należy dodać, że Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 29.05.2013 r. wydał interpretację Nr IPPB4/415-179/13-2/MP w podobnej sprawie, uznając również, że umorzenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie osób uprawnionych do korzystania z tego umorzenia. Interpretacja ta jest również dostępna na stronie Ministerstwa Finansów.

Jak wynika z powyższego interpretacja, której treść została przytoczona w Państwa artykule nie funkcjonuje w obrocie prawnym już od 9 kwietnia br., zatem uznać należy, że Państwa zarzuty są nieprawdziwe.

Z poważaniem

z up. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

Mirosław Kucharczyk

Rzecznik prasowy

Izba Skarbowa w Warszawie

d4e1yxu

Podziel się opinią

Share
d4e1yxu
d4e1yxu