Trwa ładowanie...
d1j4792

Za darmo: pomoc prawna dla warszawiaków

W Warszawie powstało 35 punktów bezpłatnej pomocy prawnej.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Za darmo: pomoc prawna dla warszawiaków
d1j4792

Z początkiem stycznia br. uruchomionych zostało 35 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym 17 punktów stanowią punkty radcowsko – adwokackie, a prowadzenie 18 punktów zostało powierzone organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartym konkursie ofert.

Mieszkańcy Warszawy mogą już od wielu lat korzystać z bezpłatnych porad prawnych. Od 2008 r. porady takie były udzielane w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy, zaś od 12 stycznia 2012 roku, na mocy porozumienia zawartego między m.st. Warszawą i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie, udzielane były w ramach działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie - Centrum Pomocy Prawnej Pro Bono dla mieszkańców m.st. Warszawy.

Zgodnie z uchwaloną 5 sierpnia 2015 r. ustawą w całym kraju stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie to realizują powiaty i tak jak Warszawa – miasta na prawach powiatu. W samej Warszawie powstało 35 punktów, w których pomoc prawna udzielana jest osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, kombatantom, weteranom, osobom, które ukończyły 65 rok życia lub nie ukończyły 26 lat, posiadaczom Karty Dużej Rodziny.

d1j4792

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Tu można znaleźć mapę punktów pomocy w Warszawie.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

- młodzież do 26 roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna ma charakter wyłącznie konsultacyjny i polega na:

· poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
· wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
· udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
· sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

d1j4792

* Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:*

- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Przeczytaj też: Pasikowski i Muzeum Powstania Warszawskiego robią film o "Kurierze z Warszawy"

d1j4792

Podziel się opinią

Share
d1j4792
d1j4792