Trwa ładowanie...

Zaproponuj inicjatywę nadwiślańską

Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków chce wesprzeć dofinansowaniem ze środków projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl około 12 projektów, na łączną sumę 29 tysięcy złotych

Share
Zaproponuj inicjatywę nadwiślańską
d444rmf

Do 19 kwietnia organizacje zajmujące się działalnością edukacyjną związaną z ochroną i zachowaniem doliny Wisły mogą zgłaszać się do konkursu dotacyjnego. Środki, pochodzące z realizacji projektu LIFE+ WisłaWarszawska.pl, trafią do 12 wybranych organizacji.

O dofinansowanie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, które realizują działania oparte o wolontariat, służące edukacji przyrodniczej, ekologicznej lub kulturowej na temat doliny Wisły, a dokładniej jej fragmentu obejmującego obszar aglomeracji warszawskiej - od 488 do 538 km żeglownego. Jedna organizacja może otrzymać w ramach konkursu od 500 zł do 5000 zł.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 maja 2013 r. Termin realizacji projektów może się zawierać między 13 maja a 31 października 2013 roku. Organizacje, które otrzymają dofinansowanie, będą zobowiązane do złożenia dokumentacji rozliczeniowej oraz opisowej relacji z przebiegu projektu.

Szczegółowe zasady przystąpienia i uczestnictwa w konkursie są opisane w regulaminie konkursu. Formularze (wzór wniosku, wzór umowy, wzór raportu, regulamin) dostępne są do pobrania na stronie internetowej .

d444rmf

Podziel się opinią

Share
d444rmf
d444rmf