Trwa ładowanie...
d3t7uku

"Jakie Pole Mokotowskie?". Oto pomysły warszawiaków

Zakończyły się konsultacje społeczne prowadzone przez miasto.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
"Jakie Pole Mokotowskie?". Oto pomysły warszawiaków
d3t7uku

Zakończono konsultacje społeczne dotyczące przyszłości Pola Mokotowskiego. 330 osób wypowiedziało się na temat swojej wizji tego miejsca. Miasto, wsłuchując się w głos mieszkańców, przygotowało raport prezentujący pomysły warszawiaków. Konsultacje odbywały się pod hasłem "Jakie Pole Mokotowskie?".

Ścieżki rowerowe

Mieszkańcy proponują separację ruchu rowerowego od ruchu pieszego poprzez oddzielenie fizyczne (odsunięcie od ciągów pieszych, oddzielenie pasem zieleni od ciągów pieszych) lub wizualnie (kolorystyka, podkreślenie obecności skrzyżowań).

d3t7uku

Pojawiły się również pojedyncze głosy za pierwszeństwem ruchu pieszego (co jest skomplikowane bez ograniczeń dostępności i w polskich warunkach prawnych), połączeniem ruchu rowerowego i rolek (co jest niezgodne z przepisami) a także za zakazem ruchu rowerowego i rolek w parku (niezgodne z oczekiwaniem większości użytkowników Pola oraz niemożliwe do wyegzekwowania).

Przejścia dla pieszych

Mieszkańcy postulują wprowadzenie przejść dla pieszych w poziomie jezdni i rezygnację z dotychczas stosowanych przejść podziemnych lub nieprzystosowanych do ruchu rowerowego kładek.

Trasa tramwajowa

d3t7uku

W trakcie warsztatów przedstawiono planowaną w ciągu ulicy Rostafińskich trasę tramwajową, łączącą Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów. Wszelkie szczegóły tej inwestycji będą przedmiotem odrębnych konsultacji społecznych prowadzonych przez Tramwaje Warszawskie. Należy jednak zwrócić uwagę, że już teraz mieszkańcy zgłosili część ogólnych propozycji. Sygnalizowaną najczęściej potrzebą jest zminimalizowanie wycinki drzew oraz wykorzystanie zielonego torowiska tramwaju.

Psy na Polu Mokotowskim

W trakcie warsztatów uczestnicy rozważali rozmaite sposoby rozwiązania problemu kolizji swobodnie biegających psów i innych użytkowników parku (rowerzystów, rodziców z dziećmi). Zastanawiano się, czy powinno się w parku wyznaczyć miejsca, w których psy i ich właściciele byliby uprzywilejowanym użytkownikiem, czy gdzieś zaś psy powinny przebywać na określonych warunkach.

Generalnie, mieszkańcy życzyliby sobie możliwości przebywania z psami na terenie całego parku, z wyjątkiem wydzielonych placów zabaw dla dzieci oraz ostoi dla zwierząt, jednak w pewnych obszarach proponują egzekwowanie konieczności prowadzenia psa na smyczy. Taki obowiązek – według nich – powinien być wprowadzony na ciągach komunikacyjnych i przy ich przekraczaniu oraz przy gastronomii.

d3t7uku

Proponują również przebywanie psów wyłącznie na smyczy na dużej polanie piknikowej, w otoczeniu małych stawów – także z uwagi na propozycję, by w tym terenie lokować rozproszone atrakcje dla dzieci, oraz na zaadaptowanym terenie po bazie MPO jako obszarze, co do którego dopiero można projektować sposób korzystania z niego i nie następuje kolizja z dotychczasowymi przyzwyczajeniami użytkowników. Według uczestników warsztatów w obszarach wyznaczonych jako strefy, w których dopuszcza się przebywanie psów bez smyczy powinno się lokować udogodnienia, które będą zachęcały właścicieli psów do korzystania, takie jak zbiorniki wodne i poidła, mała architektura zarówno dla psów (kłody, wydrążone pnie, drewniane kładki, inne przeszkody o charakterze naturalistycznym), jak i ich opiekunów (zadaszenia, ławki, śmietniki).

W miarę możliwości „zabawki” dla psów mogłyby być również atrakcyjne także dla ludzi. Jednocześnie udogodnienia te nie powinny być na tyle liczne lub interesujące, by stanowić zachętę do przywożenia psów spoza dzielnicy.

Imprezy

Od początku prac warsztatowych postulatem powtarzającym się przy wszystkich stołach było ograniczenie bądź wyeliminowanie imprez, zwłaszcza masowych, z obszaru Pola Mokotowskiego. Wnioskiem z dyskusji nie była jednak chęć bezwarunkowego wyeliminowania imprez w ogóle, gdyż padały również głosy, że park powinien pełnić różne funkcje i wymaga znalezienia harmonii między potrzebami ludzi, a także flory i fauny. Generalnie jednak, imprezy powinny być funkcją wtórną w stosunku do potrzeby zachowania dobrego stanu przyrody parkowej. Wspólnie określono szereg postulatów w zakresie wytycznych dla imprez.

d3t7uku

Uczestnicy warsztatów wyrazili sprzeciw wobec potencjalnej realizacji trwałej infrastruktury związanej z organizacją imprez, takiej jak muszla koncertowa. Bardzo często pojawiającą się w dyskusjach alternatywną lokalizacją był teren klubu sportowego Skra. Mieszkańcy podkreślali ogromny potencjał tego miejsca i możliwości jego aktywizacji na cele rozrywkowe i sportowe.

Wielu rozmówców wskazało, że być może teren Skry byłby dobrym miejscem dla lokalizacji muszli koncertowej, obok przywrócenia funkcji sportowych. Chęć wyeliminowania imprez masowych z parku argumentowano przede wszystkim obserwowaną skalą zniszczeń parku po każdej imprezie oraz obecnością dwóch stadionów sportowych przylegających do parku (jako możliwych lokalizacji alternatywnych), jak również dużą liczbą klubów muzycznych na obrzeżach parku.

Wycena pomysłów

Wszystkie pomysły warszawiaków, które zostały zgłoszone podczas konsultacji i rekomendowane do realizacji wyceniono na 26 mln zł. Powstanie między innymi ogród zmysłów dla dzieci,pawilon parkowy, ogród do czytania oraz infrastruktura sportowa.

d3t7uku

Szczegółowy raport sporzadzony przez Urząd Miasta dostępny * TUTAJ*.

Źródło:(um.warszawa)

Przeczytaj też: Szczątki polskich oficerów zostaną sprowadzone z USA do Polski. Będą pochowani na Powązkach

d3t7uku

Podziel się opinią

Share
d3t7uku
d3t7uku