Trwa ładowanie...

Nowy plac Narutowicza - jak ma wyglądać?

Ratusz ogłasza konkurs na nowe koncepcje dla placu na Ochocie

Share
Nowy plac Narutowicza - jak ma wyglądać?
d316d1v

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na nowe kocepcje dla placu Narutowicza na warszawskiej Ochocie. Główna nagroda to 90 tysięcy złotych. Wypracowanie najlepszych pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym rozwiązań dla tego obszaru to główne założenie ogłoszonego właśnie konkursu studialnego. Koncepcje zostaną wzięte pod uwagę przy przyszłym planowaniu rewitalizacji placu.

Zwycięskie i wyróżnione prace staną się punktem wyjścia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podstawowym założeniem konkursu jest wypracowanie merytorycznych podstaw stworzenia nowej jakości ładu przestrzennego placu Narutowicza. Opracowania zmierzające do ukształtowania przestrzeni publicznej placu powinny być tworzone z wykorzystaniem wniosków płynących z raportu z konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Ochocki Model Dialogu Społecznego, zaleceń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego obszaru, w oparciu o gminną ewidencję zabytków oraz zasady ochrony dziedzictwa przyrodniczego Warszawy.

Do zadań konkursu należeć będzie także opracowanie koncepcji komunikacyjnej obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszego, rowerowego oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Intencją organizatora konkursu jest, by wyniki konkursu stały się merytorycznym punktem odniesienia dla przyszłej procedury planistycznej obejmującej swym zakresem m.in. obszar placu. Oceny prac dokona sąd konkursowy, oceniając zgodność prac z wymaganiami określonymi w regulaminie konkursu i kryteriami oceny prac konkursowych. Uczestnicy, którzy przystąpią do konkursu, muszą złożyć ostateczne opracowania w nieprzekraczalnym terminie 12 kwietnia 2013 r. Najlepsze koncepcje poznamy w maju.

d316d1v

Organizator konkursu przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień:
I nagroda pieniężna w wysokości 90 000 zł,
II nagroda pieniężna w wysokości 60 000 zł,
III nagroda pieniężna w wysokości 30 000 zł,
oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości 60 000 zł.

Szczegółowy regulamin konkursu na stronie .

d316d1v
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d316d1v