Trwa ładowanie...

Pałacyk Konopackiego do remontu. Będzie ozdobą Nowej Pragi

Ze względu na historyczną wartość pałacyku Konopackiego i jego wielkie znaczenie dla okolicznych mieszkańców, będą oni mogli wziąć udział w dyskusji na temat jego rewitalizacji.

Pałacyk Konopackiego do remontu. Będzie ozdobą Nowej Pragi
d35qvdq
d35qvdq

Budynek przy ul. Strzeleckiej to zabytek ściśle związany z Nową Pragą. Postawił go w latach 60. XIX w. Ksawery Konopacki, założyciel tej części dzielnicy. Po burzliwej historii i dużych zniszczeniach, w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, odzyska blask i w będzie służył mieszkańcom.

- Od remontu tego pałacyku rozpoczynamy odnowę obiektów zabytkowych, które znajdują się w obszarze programu rewitalizacji na Pradze – powiedział Michał Olszewski, zastępca prezydent Warszawy. – Zakończyliśmy etap najpilniejszego zabezpieczenia budynku, niedługo rozpoczniemy remont właściwy - dodał.

Na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji (ZPR) znajdują się liczne i ważne dla lokalnej społeczności obiekty zabytkowe, które po gruntownych remontach staną się ośrodkami wpływającymi na poprawę jakości historycznej przestrzeni tej części Warszawy. Wyremontowane obiekty będą zaadoptowane na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne.

Jednym z nich jest pałacyk Konopackiego. Według zaleceń Stołecznego Konserwatora Zabytków kompleksowy remont budynku, w związku z planowaną adaptacją obiektu na cele kulturalne, musi uwzględniać zachowanie układu przestrzennego wnętrz budynku. Powinny zostać zachowane elementy historycznego wystroju wnętrz, a w przypadku ich złego stanu technicznego powinny zostać odtworzone. Konieczne jest opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz żeliwnych balkonów. Z uwagi na fakt, że w wielu fragmentach elewacji zniszczeniu uległy nie tylko tynki, ale także cegła (szczególnie w pasie cokołowym), konieczne będzie przemurowanie fragmentów oraz wymiana poszczególnych cegieł.

Przed przystąpieniem do prac właściciel obiektu - m.st. Warszawa - wykonał w pałacyku prace zabezpieczające, które pozwolą doczekać zabytkowi do właściwego remontu w niepogarszającym się stanie.

d35qvdq

- Prace polegające na wymianie więźby i poszycia dachu, wymianie stropów, naprawie spękań murów, założeniu nowych rynien oraz wykonaniu zabezpieczeń w przyziemiu i ławie fundamentowej, zakończono w marcu 2016 r.- powiedział Michał Krasucki, zastępca dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

O pałacyku wypowiedzą się mieszkańcy

Ze względu na historyczną wartość pałacyku Konopackiego i jego wielkie znaczenie dla okolicznych mieszkańców, a także dyskusje jakie pojawiły się w związku z przeznaczeniem budynku, miasto uznało, że konieczne jest przeprowadzenie złożonego procesu partycypacyjnego. Proces ten ma w efekcie doprowadzić również do powstania wytycznych do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla pałacyku Konopackiego.

Do współpracy przy pisaniu PFU i przeprowadzeniu procesu partycypacyjnego Biuro Kultury zaprosiło organizację, która ma ogromne doświadczenie w tworzeniu programów i koncepcji dla domów kultury. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, na których opiera swoje działania spółka Dobre Pomysły ę, od lat wspiera domy i instytucje kultury we wdrażaniu zmian i otwierania ich na lokalne społeczności.

Zaplanowane działania pozwolą wypracować wytyczne w procesie angażujących użytkowników, mieszkańców, partnerów, a także gospodarzy miejsca – pracowników i dyrekcję Domu Kultury „Praga”.

d35qvdq

W maju br. rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące przyszłej funkcji pałacyku Konopackiego.

Zintegrowany Program Rewitalizacji

Przyjęty jesienią 2015r. przez Radę Miasta Zintegrowany Program Rewitalizacji do 2022 r. był tworzony wspólnie z mieszkańcami, lokalnymi stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, ekspertami, aktywistami miejskimi. Działania w jego ramach skupiają się w trzech dzielnicach (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek) na 6 obszarach: Nowa i Stara Praga, Szmulowizna, Kamionek, Targówek Mieszkaniowy i Fabryczny.

d35qvdq
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d35qvdq