Trwa ładowanie...

Sejmik wojewódzki bez siedziby. Wojewoda wypowiedział umowę

Wojewoda wypowiedział Sejmikowi Mazowieckiemu umowę. W ciągu trzech miesięcy ma się wyprowadzić z urzędu.

Share
Sejmik wojewódzki bez siedziby. Wojewoda wypowiedział umowę
d3yl1ed

Wojewoda wypowiedział Sejmikowi Mazowieckiemu umowę. W ciągu trzech miesięcy ma się wyprowadzić z pomieszczeń w budynku Urzędu Wojewódzkiego przy Placu Bankowym w Warszawie. - Mazowsze jest jedynym samorządem, który nie posiada własnej siedziby – alarmuje Waldemar Kuliński, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

- Teraz chce mu się odebrać prawo użytkowania pomieszczeń na Placu Bankowym, w miejscu, które od samego początku było związane z jego działalnością – kontynuuje Kuliński i dodaje: - Oceniamy tę decyzję jako niesprawiedliwą. Pomieszczenia te Samorząd Województwa Mazowieckiego użytkował od 1 stycznia 1999 r. i były to pomieszczenia, którymi przed tą datą władał Sejmik Samorządowy Województwa Warszawskiego. W 2000 r. podpisaliśmy w tej sprawie z Urzędem Wojewódzkim stosowne porozumienie.

d3yl1ed

Kuliński powiedział też, że o decyzji wojewody samorządowcy dowiedzieli się kilka dni temu.

Na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego możemy przeczytać, że „w myśl przepisów wprowadzających ustawę reformującą administrację publiczną mienie będące we władaniu sejmików samorządowych staje się z mocy prawa mieniem samorządów województw. Z ustawy o samorządzie województwa wynika obowiązek przekazania województwu mienia Skarbu Państwa, służącego realizacji zadań województwa określonych tą ustawą. Dziś, samorząd Mazowsza został postawiony w sytuacji, w której wypowiada mu się umowy i porozumienia, regulujące korzystanie z mienia wykorzystywanego do realizacji tych celów. Dotyczy to właśnie pomieszczeń znajdujących się na Placu Bankowym".

Działalność, remonty i wojewoda

Do czasu wprowadzenia reformy na Placu Bankowym 3/5 znajdowała się siedziba Sejmiku Warszawskiego. Samorząd Województwa Mazowieckiego w myśl przepisów z 1998 r. rozpoczął swoją działalność właśnie w tym miejscu, a obecnie swoją siedzibę ma tam Sejmik Województwa Mazowieckiego. To właśnie na Placu Bankowym odbywają się posiedzenia komisji sejmiku oraz sesje Sejmiku Województwa Mazowieckiego, podczas których zapadają ważne dla województwa oraz jego mieszkańców decyzje.

"W przeciągu ostatnich kilkunastu lat samorząd Mazowsza na swój koszt dokonał w zajmowanych przy pl. Bankowym pomieszczeniach szeregu remontów, m.in. wymiany posadzek, montażu ogrzewania itp. Warto zaznaczyć, że od 2006 r. strona rządowa sukcesywnie nakładała na Samorząd Województwa Mazowieckiego nowe zadania zlecone. Od tego czasu przejęliśmy do ich realizacji ponad 50 pracowników bez zapewnienia im przez stronę rządową zaplecza biurowego. Obecnie pracę na rzecz realizacji zadań zleconych wykonuje ponad 100 pracowników" - podkreśla Kuliński, nie kryjąc żalu z powodu decyzji wojewody.

d3yl1ed

O wojewodzie mazowieckim Zdzisławie Sipierze (PiS) było głośno w mediach, gdy w kwietniu jego zastępca wydał zakaz zgromadzeń "Obywateli RP” oraz stowarzyszenia na rzecz Demokracji "Tama” podczas miesięcznic smoleńskich. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił to postanowienie.

źródło: WP.PL

d3yl1ed

Podziel się opinią

Share
d3yl1ed
d3yl1ed