Trwa ładowanie...
d3u9si3

Abonament na strefę parkowania - dla zameldowanych

O abonament na miejsce parkingowe w pobliżu miejsca zamieszkania mogą wystąpić osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy. Wniosek można składać przez cały rok - podaje warszawski ZDM
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Abonament na strefę parkowania - dla zameldowanych
d3u9si3

Wszystkie 240 parkomatów zostały już zamontowane na terenie objętym poszerzeniem strefy płatnego parkowania w Warszawie, a należności z tytułu parkowania w SPPN uiszczamy we wszystkich wyznaczonych miejscach od 2 kwietnia.

O abonament uprawniający do parkowania w pobliżu miejsca zamieszkania na obszarze strefy płatnego parkowania niestrzeżonego mogą wystąpić osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy.Abonament wydawany jest dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony osobom, które są ich właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami. Jego koszt to 30 złotych rocznie.

Osoba fizyczna może otrzymać abonament tylko na jeden pojazd. Wydawany jest on na udokumentowany wniosek uprawnionego użytkownika drogi, w biurach obsługi klienta strefy płatnego parkowania niestrzeżonego. W abonamencie określony jest m.in. numer rejestracyjny samochodu i rejon parkowania w pobliżu miejsca zamieszkania (do 8 parkomatów).

d3u9si3

Do końca marca przyjęto blisko 6.300 wniosków o abonament i wciąż wpływają kolejne. Największe zainteresowanie odnotowano na ul. Chmielnej, na drugim miejscu uplasował się punkt obsługi SPPN na ul. Nowogrodzkiej. Najmniej wniosków o abonament przyjęto zaś na Mokotowie.

Wniosek o abonament można składać przez cały rok kalendarzowy, osoby już oczekujące na abonament mogą wyłożyć za przednią szybą pojazdu potwierdzenie, które otrzymują po złożeniu wniosku, jak również dowód uiszczenia opłaty za abonament. Te dwa dokumenty są informacją dla kontrolera, że dany kierowca oczekuje na wydanie abonamentu, w związku z tym nie nałoży kierowcy opłaty dodatkowej.

Przy składaniu wniosku należy przedstawić dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy z podaniem okresu tego pobytu i dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie abonament. W przypadku osób niebędących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu powinna być to także odpłatna umowa cywilno-prawna lub umowa użyczenia w formie aktu notarialnego.

d3u9si3

Podziel się opinią

Share
d3u9si3
d3u9si3